1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es recullen les següents dades:

L’empresa titular de mylittlecozmo.com és Cozmoconcept, S.L., amb domicili a Ronda Sant Pere, 39, 1r, 4a, 08010 Barcelona. Cozmoconcept, S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 45.000, foli 60, full 473814. El correu electrònic de contacte del lloc web és info@mylittlecozmo.com.

 

2. USUARIS

L’Accés i/o ús a aquest portal de Cozmoconcept, S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que es recullen tot seguit. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin de compliment obligat.

 

3. ÚS DEL LLOC WEB

mylittlecozmo.com proporciona l’accés a multiplicitat d’informacions, serveis, programes o dades (a partir d’ara «els continguts») a Internet que pertanyen a Cozmoconcept, S.L. o als seus llicenciataris i als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que calgués per accedir a determinats serveis o continguts.

A l’esmentat registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a resultat d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, amb la qual cosa es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet també a fer un ús escaient dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Cozmoconcept, S.L. ofereix mitjançant el seu portal amb caràcter enunciatiu, però no pas limitatiu, i a no fer-los servir per:

(i)               Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(ii)              Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(iii)             Provocar danys als sistemes físics i lògics de Cozmoconcept, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, ni introduir o escampar virus informàtics a la xarxa o a altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles d’ocasionar els danys anteriorment esmentats;

(iv)             Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

Cozmoconcept, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atemptin contra el jovent o els infants, l’ordre o la seguretat pública, o que, al seu parer, no siguin escaients per a la seva publicació. En tot cas, Cozmoconcept, S.L. no es farà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Cozmoconcept, S.L. compleix les directrius de la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el reial decret 1720/2007 del 21 de desembre mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un ús i un tractament correctes de les dades personals de l’USUARI. Amb aquest motiu, juntament amb cada formulari de presa de dades de caràcter personal, als serveis que l’USUARI pugui sol·licitar a info@mylittlecozmo.com, se li farà saber l’existència i l’acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo sobre la responsabilitat de l’arxiu creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, la seva rectificació, cancel·lació o oposició a aquestes dades, i la finalitat del tractament i comunicació de les seves dades a tercers si escau.

Així mateix, Cozmoconcept, S.L. informa que, complint la llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us demanarà el consentiment per usar el vostre correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Cozmoconcept, S.L., per si mateixa o com a concessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, a més dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) i que són titularitat de Cozmoconcept, S.L. o dels seus llicenciataris.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que s’ha previst als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, també en la seva modalitat de restar a la disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials en qualsevol tipus de suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Cozmoconcept, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la titularitat de Cozmoconcept, S.L.L’esmentada empresa podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Cozmoconcept, S.L.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Cozmoconcept, S.L. no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

Cozmoconcept, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, amb la qual cosa podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixin a través seu, com també la forma en què apareguin presentats o localitzats al portal.

 

8. ENLLAÇOS

En cas que a mylittlecozmo.com es posessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, Cozmoconcept, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas Cozmoconcept, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Cozmoconcept, S.L. es reserva el dret de negar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ ni instància pròpia o d’un tercer, davant d’aquells USUARIS que incompleixin les esmentades Condicions Generals d’Ús.

 

10. GENERALITATS

Cozmoconcept, S.L. perseguirà l’incompliment de les esmentades condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin per dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES ESMENTADES CONDICIONSI DURADA

Cozmoconcept, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions que s’han determinat en aquest document i que es publicaran degudament tal com apareixen al document.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició, publicació i modificació per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Cozmoconcept, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


Scroll To Top